Ga naar hoofdinhoud
Aristide Louis, Napoleon Bonaparte, 1841.

Napoleon Bonaparte

Franse keizer van 1804 tot 1814

Napoleon Bonaparte (1769-1821) streefde als keizer der Fransen de eenwording van Europa na. Ook de Bataafse Republiek was vanaf 1795 een van de vele satellieten van Frankrijk. Aan de Franse overheersing kwam in 1813 een einde.

Jean Pierre Droz en Romain Vincent Jeuffroy, Kroning van Napoleon Bonaparte tot keizer, 1804.

Jean Pierre Droz en Romain Vincent Jeuffroy, Kroning van Napoleon Bonaparte tot keizer, 1804.

In oktober 1811 bracht Napoleon een kort bezoek aan Haarlem en Teylers Museum. In die tijd was de spanning tussen museumdirecteur Van Marum en de Directeuren (bestuursleden) te snijden. Directeuren hadden juist Van Marums honorarium verlaagd en het aantal uit te schrijven prijsvragen flink verminderd. Waarschijnlijk heeft Van Marum geprobeerd het Franse gezag voor zijn wensen enthousiast te maken. Zijn eigen bestuur ging daar maar steeds niet op in.

De keizer ontving de lokale autoriteiten in het Fundatiehuis, dat kort daarvoor was gerenoveerd. Daarna bezocht de keizer Teylers Museum. Tot zijn grote teleurstelling kon de Grote Elektriseermachine niet gedemonstreerd worden: de luchtvochtigheidsgraad was veel te hoog. Maar Van Marum had hier rekening mee gehouden en in een andere ruimte een kleine elektriseermachine klaargemaakt, zodat een demonstratie toch kon worden gegeven.

Napoleon en Van Marum konden het met elkaar vinden. Alle twee wilden ze dat Teylers Museum een belangrijkeonderwijsinstelling zou worden. De keizer informeerde bij president-directeur Van Zeebergh naar het vermogen van de Stichting. Dit gesprek verliep minder prettig. Van Zeebergh draaide zo lang om de hete brei, dat Napoleon, die toch al uit zijn humeur was, hem bij een oor greep en hem dwong een nota te schrijven waarin aard en doel van Teylers Stichting precies uit de doeken werden gedaan.

Die nota werd eind november overhandigd aan Charles Lebrun, de gouverneur-generaal van de ingelijfde Republiek. Op basis daarvan kreeg Van Marum, tot zijn grote tevredenheid, rechtstreeks de opdracht een plan te ontwerpen voor een veel maatschappelijker oriëntatie van het museum.

Site logo

Bezoekersinformatie

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00

Adres
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Volg ons

Blijf op de hoogte