Ga naar hoofdinhoud

Privacy statement

Het privacybeleid van Teylers Museum

De Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum (“Teylers Museum”) verwerkt persoonsgegevens. Door middel van dit privacy beleid wil Teylers Museum zo transparant mogelijk zijn over hoe wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt ten aanzien van: bezoekers van www.teylersmuseum.nl, bezoekers van de gebouwen van Teylers Museum, medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten, externe relaties, partijen en personen die Teylers Museum financieel steunen.

Hoe Teylers Museum persoonsgegevens verkrijgt

Teylers Museum verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer jij de website teylersmuseum.nl bezoekt, bij Teylers Museum tickets koopt, wanneer jij een bezoek brengt aan Teylers Museum, een evenement of activiteit bijwoont, een rondleiding reserveert, Teylers Museum financieel steunt of bij Teylers Museum solliciteert en werkt. Jouw gegevens worden ook verwerkt wanneer van jou opnamen worden gemaakt in Teylers Museum door middel van de daar aanwezige beveiligingscamera’s.

In sommige van de bovenstaande situaties is het voor Teylers Museum noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken om uitvoering te geven aan of het aangaan van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je tickets koopt op de website. Als je de noodzakelijke gegevens niet met ons deelt, dan kan Teylers Museum bepaalde transacties niet afronden of afspraken nakomen.

Teylers Museum kan ook persoonsgegevens verwerken door middel van cookies.

Categorieën persoonsgegevens en grondslagen

Teylers Museum kan de volgende categorieën persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummers en e-mailadressen);
 • Betalingsinformatie (met name IBAN);
 • Technische gegevens, zoals het IP-adres van je apparaat, de gebruikte webbrowser, bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, andere bezochte websites en de duur van het bezoek aan de website teylersmuseum.nl;
 • Product- en dienstgegevens, zoals de aanschaf van producten, gemaakte reserveringen en bijgewoonde evenementen;
 • Gegevens over je ‘vriendschap’ met het Teylers Museum, schenkingen of fondsen (bijv. type ‘vriend’ en de looptijd en hoogte van de financiële bijdrage);
 • Video opnamen in en rondom het Teylers Museum;
 • Social media gegevens (bijv. in verband met een vraag gesteld via onze social media kanalen);
 • WiFi

Teylers Museum verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Het gerechtvaardigd belang van Teylers Museum.

Voorbeelden van Teylers Museum gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het kunnen onderhouden van contacten met donateurs en andere relaties;
 • De bescherming van de veiligheid van personen en de bewaking van zaken in het Teylers Museum;
 • Het onderzoeken van incidenten;
 • Het aanbieden van een goed functionerende website.

Voor welke doelen wij de persoonsgegevens gebruiken

De doelen waarvoor Teylers Museum persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Leveren van diensten en producten aan alle relaties;
 • Exploitatie van de website van Teylers Museum en social media;
 • Marketing en onderhouden van klantenrelaties;
 • Werving en selectie;
 • De bescherming van de veiligheid van personen en de bewaking van zaken in het Teylers Museum.

Voor de online aankoop van tickets geldt dat we uw gegevens behorende bij deze transactie alleen zullen gebruiken voor communicatie en dienstverlening rond uw bezoek aan deze tentoonstelling.

Het delen van persoonsgegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen je persoonsgegevens ontvangen:

 • Verwerkers ingeschakeld door Teylers Museum om persoonsgegevens te verwerken (zoals een hosting provider);
 • Eventuele sub-verwerkers ingeschakeld door de verwerkers die zijn ingeschakeld door Teylers Museum.

Doorgifte buiten de EU

Teylers Museum kan in bepaalde gevallen persoonsgegevens doorgeven naar landen die niet een passend beschermingsniveau bieden. Wanneer zo een doorgifte plaatsvindt, zorgt Teylers Museum ervoor dat dit volgens de wet gebeurt door bijvoorbeeld gebruik te maken van EU modelcontracten.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Teylers Museum doet haar uiterste best om persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle werknemers van Teylers Museum die in het kader van hun functie kennis nemen van persoonsgegevens zijn zich bewust van de toepasselijke regels op het gebied van privacy. Wanneer Teylers Museum verwerkers de opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken, dan wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden verschillende afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat deze verwerkers de persoonsgegevens goed beschermen.

Bewaartermijnen

Teylers Museum verwerkt niet meer persoonsgegevens dan dat nodig is. Daarnaast bewaart Teylers Museum persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Teylers Museum heeft passende bewaartermijnen vastgesteld voor verschillende verwerkingen van persoonsgegevens. Voor gegevens van sollicitanten geldt bijvoorbeeld een korte termijn van in principe uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de sollicitant zijn of haar toestemming heeft gegeven om de gegevens gedurende één jaar te bewaren in verband met eventuele toekomstige vacatures.

Jouw rechten

Je kunt aan Teylers Museum vragen om je te informeren over de persoonsgegevens die Teylers Museum van jou heeft. Daarnaast kun je een verzoek doen om je persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen en de verwerking daarvan te beperken. Je kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Teylers Museum en je kunt Teylers Museum vragen om je persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer Teylers Museum jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop Teylers Museum persoonsgegevens verwerkt, dan wil Teylers Museum dit graag van jou horen zodat het kan worden opgelost.

Je kunt gebruik maken van jouw rechten of Teylers Museum een klacht sturen door een e-mail te sturen naar info@teylersmuseum.nl.

Indien je niet tevreden bent met de reactie en/of oplossing van Teylers Museum, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Teylers Museum behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. De meest recente versie van het privacy beleid van Teylers Museum staat altijd op de website www.teylersmuseum.nl.

Daarom raden wij je aan om regelmatig deze website te controleren en eventuele nieuwe versies van het privacy beleid te bestuderen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 22 mei 2018

Contact

Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum

t.a.v. Marije Kool, Zakelijk directeur
Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem

Site logo

Bezoekersinformatie

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00

Adres
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Volg ons

Blijf op de hoogte