Ga naar hoofdinhoud
Teylers Godgeleerd Genootschap

Teylers Godgeleerd Genootschap

Uit het testament van Pieter Teyler vloeide de oprichting van twee genootschappen voort: Teylers Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap. Deze genootschappen, die de wetenschapsbeoefening moesten bevorderen en nog steeds functioneren, kennen ieder slechts enkele leden.

Bij het Godgeleerd Genootschap zijn dat beoefenaars van godsdienstwijsbegeerte, godsdienstwetenschap, exegese van het Oude Testament, exegese van het Nieuwe Testament, geschiedenis van het Christendom en van oecumenica/ praktische theologie.

Ieder genootschap komt jaarlijks bijeen in het Fundatiehuis en formuleert dan een prijsvraag betreffende een onderwerp uit een van de eigen disciplines. Stimulering van onderzoek door het uitschrijven van prijsvragen, een werkwijze die in de 18de eeuw veel voorkwam, is in Nederland thans nagenoeg volledig in onbruik geraakt en wordt nu alleen nog door de beide Teyler-genootschappen gebezigd. Winnende inzendingen worden door Directeuren van Teylers Stichting bekroond met een grote gouden penning die ontworpen werd in 1778.

Prijsvragen Teylers Godgeleerd Genootschap

Leden van Teylers Godgeleerd Genootschap

  • Prof. dr. M. Barnard, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en buitengewoon hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika (voorzitter)
  • Prof. dr. H.G.M. Jorink, onderzoeker aan het Huygens ING (KNAW) en Teyler hoogleraar 'Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' verbonden aan de Universiteit Leiden (secretaris)
  • Prof. dr. C. R. Lange, hoogleraar Arabische en Islamitische Studies, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. A.B. Merz, hoogleraar Nieuwe Testament bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Groningen
  • Prof. dr. M. Popović, hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom, met bijzondere aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen en Decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
  • Prof. dr. E.P. Schaafsma, hoogleraar Theologische ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
  • Prof. dr. H.L. Murre-van den Berg, hoogleraar Mondiaal christendom aan de Radboud Universiteit

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Prof. dr. H.G.M. Jorink (Secretaris Godgeleerd Genootschap).

Site logo

Bezoekersinformatie

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00

Adres
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Volg ons

Blijf op de hoogte