Ga naar hoofdinhoud
Restauratie Pieter Teylers Huis.

Partners & Begunstigers Pieter Teylers Huis

De restauratie van Pieter Teylers Huis is mogelijk gemaakt dankzij de volgende partners en begunstigers.

De financiering van de totale restauratie van Pieter Teylers Huis was een grootschalig project. Het is geslaagd dankzij onder meer het legaat van familie Van Aggelen, Huis de Haas, die met hun bijdrage een blijvende herinnering wilde mogelijk maken. De tournee van de Michelangelo-tekeningen uit de collectie van Teylers Museum langs The Cleveland Museum of Art en The Paul. J. Getty Museum in Los Angeles in 2019 en 2020 heeft de financiering mede mogelijk gemaakt. Teylers Museum Vrienden Fonds ontving daarnaast nog veel meer schenkingen van particulieren en instellingen die anoniem wensen te blijven. Het bestuur heeft zich bijzonder ingespannen om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen.

De restauratie van Pieter Teylers Huis is mogelijk gemaakt dankzij:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Provincie Noord-Holland
H. van Aggelen en M.P. de Haas
Vriendenloterij
TBI Fundatie
Gemeente Haarlem
Stichting Hartwig Foundation
Teylers Stichting
Cleveland Museum of Art
Getty Museum Los Angeles
Stichting mr. Cornelis Roozen Fonds
Don Quixote II Foundation
Brook Foundation
Stichting Drs. Cor van Zadelhoff fonds
Doopsgezind Predikfonds Haarlem
F.W.A. Beelaerts van Blokland
Stichting Dioraphte
Amsterdamse Doopsgezinde Vrienden
Asklepios
Fonds van Zanten
Stichting Monumentenbehoud Haarlem

de heer en mevrouw B. Beerens
de heer en mevrouw A.D. Boer
de heer en mevrouw S. Bosch
de heer A.Ph.J. de Haseth Möller
de heer en mevrouw W. De Rooij
de heer en mevrouw K.J. Storm-Boender
de heer en mevrouw E.J. Westerink
Itterwijk Holding B.V.
de heer en mevrouw S.C. Teves
de heer en mevrouw C. Brandwijk
de heer H.G. Gramberg
de heer en mevrouw D.R. Hooft Graafland
de heer en mevrouw H. Michels
Schermerhorn antieke schouwen

Site logo

Bezoekersinformatie

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00

Adres
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Volg ons

Blijf op de hoogte