Ga naar hoofdinhoud

Rekenvoorbeeld schenken

Belastingvoordeel bij giften

Een gift aan een culturele ANBI als het Teylers Museum is aftrekbaar van de belastingen. Hierdoor is het nog aantrekkelijker een schenking te doen aan het museum. Lees over de fiscale voordelen.

Het Teylers Museum is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI). Dit betekent dat u een schenking fiscaal in aftrek kunt brengen, mét een verhogingsfactor, zodat de aftrekbare som hoger is dan uw daadwerkelijke gift. Er is sprake van een verhogingsfactor van 25% over de eerste € 5000 die u schenkt. Schenkt u bijvoorbeeld € 1000, dan is uw fiscale aftrek € 1250. Afhankelijk van de soort schenking moet er soms nog een drempel worden toegepast.

Het Teylers Museum hoeft over uw gift geen schenkbelasting af te dragen. Iedere euro komt dus volledig ten goede aan aankopen, restauraties en het toegankelijk maken van de collectie door middel van educatieve projecten. Bij een schenking van € 50.000 of meer is een Fonds op naam mogelijk.

Manieren van schenken

U kunt op twee manieren een schenking doen:

a. een periodieke schenking (minimaal vijfmaal een jaarlijkse schenking)

b. een eenmalige schenking

Periodieke schenking

Als donateur van het Teylers Museum geniet u het optimale fiscale voordeel wanneer u een periodieke gift doet. U zegt dan toe om voor minimaal vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Hiervoor stellen wij met u een schenkingsovereenkomst op.

De fiscale aftrek van een periodieke gift is gebonden aan een maximum van € 250.000 per jaar. Voor verplichtingen die aangegaan zijn voor 4 oktober 2022 om 16:00 geldt tot en met 2026 geen maximum. U kunt het gehele bedrag als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. De verhogingsfactor van 25% geldt voor de eerste € 5.000 van uw gift. De gift is in box 1 in 2022 nog tegen maximaal 40% aftrekbaar. Vanaf volgend jaar is dat maximaal 36,93%.

Eenmalig steunen

Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3 samen) van u en uw eventuele partner, het tarief waartegen u uw gift in aftrek kunt brengen en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.

De aftrek in box 1 voor een eenmalige gift is in 2022 nog maximaal 40% maar daalt net zoals bij periodieke giften vanaf volgend jaar naar maximaal 36,93%. De drempel is 1% van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner en ten minste € 60. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. Ook bij deze eenmalige schenking kunt u gebruik maken van de verhogingsfactor. Deze is 25% over de eerste € 5.000 van uw schenking.

Voorbeeld

Uw verzamelinkomen is € 100.000 en u schenkt in 2022 eenmalig € 2.500. U heeft in het kalenderjaar geen andere giften gedaan. De drempel is € 1.000, het plafond € 10.000.

Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is dan € 2.500 × 1,25 (25% verhogingsfactor) – € 1.000 (drempel) = € 2.125. Het belastingtarief is 40%, waardoor het fiscale voordeel € 850 is. Uw eenmalige gift van € 2.500 kost u netto € 1.650.

Lees meer over periodieke en gewone giften

Site logo

Bezoekersinformatie

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00

Adres
Spaarne 16, 2011 CH Haarlem

Volg ons

Blijf op de hoogte